Virtuelizacija

Adaptivnost sve više i više postaje jedan od glavnih ciljeva modernog poslovanja. Sa novim mogućnostima i prijetnjama uvijek prisutnim na horizontu, kompanije moraju biti u mogućnosti da brzo, efikasno i efektivno reaguju na to dinamično okruženje. Virtuelizacija je jedan od najefikasnijih alata za omogućavanje ovakve adaptabilnosti. U virtueliziranim sistemima ekspanzija i redukcija tehničkih resursa može biti izvedena na jednostavan način. Iz razloga što su fizičke komponente i resursi logički prezentovani u virtuelnom okruženju, administratori mogu njima manipulisati sa više fleksibilnosti i manje sporednih efekata nego u standardnim sistemima.

Korištenjem alata za virtuelizaciju, opterećenje servera može biti dinamički dijeljeno na servere, moguće je upravljanje uređajima za smještanje podataka a u slučaju da se pojavi bilo kakav problem administrator može vrlo lako da se 'vrati' na ispravnu konfiguraciju sistema.

Osim adaptabilnosti, implementacija virtuelizacije može u značajnoj mjeri smanjiti operativne troškove. Uvođenje ovakvih sistema doprinosi mnogo većoj internoj efikasnosti i u velikoj mjeri smanjuje potrebu i troškove održavanja. Svi elementi infrastrukture mogu se mnogo bolje iskoristiti konceptom virtuelizacije. Prelaz na nove operativne sisteme ili aplikacije je pojednostavljen mogućnostima jednostavnijeg instaliranja i implementacije. Konsolidacija servera i diskovnih kapaciteta povećava ROI za ovu opremu maksimizirajući njhovu efikasnost.

Infonet dizajnira i implementira kompletna rješenja virtuelizacije, korištenjem proizvoda kompanije VMWare koja je trenutni tržišni lider u ovoj oblasti.

Virtuelizacija se može primjeniti u kompanijama svih vrsta i veličina. Osnovne oblasti primjene virtuelizacije su :

Konsollidacija servera

Osnovna i najfrekventnija primjena virtuelizacije. Bazirana je na činjenicama da se sa porastom primjene i razvoja informacionih tehnologija stalno povećava broj aplikacija koje se koriste u organizacijama, a samim tim i broj servera koji podržavaju ove aplikacije. U isto vrijeme, velika većina ovih servera je predimenzionirana za ove potrebe, tako da istraživanja pokazuju da je prosječno iskorištenje kapaciteta servera svega nekoliko procenata.

Rješenje ovih problema jeste konsolidacija servera korištenjem virtuelizacije. Virtuelizacija nam dozvoljava da jednostavno osiguramo simultani rad nekoliko nezavisnih operativnih sistema ( i aplikacija ) na jednom fizičkom serveru. Ovo rješenje donosi velike uštede kroz manji broj potrebnih servera kao i u daleko manjim troškovima održavanja i operativnog rada.

Kontinuitet poslovanja

Konsolidacija servera nije jedina primjena virtuelizacije. Odvajanjem virtuelnih servera od hardvera možemo ostvariti veliki broj drugih prednosti. Virtuelizacija nam omogućava da jednostavno postignemo visoku dostupnost svih servera, da izgradimo nezavisne centre za podatke kao i da kreiramo veoma efikasan i jednostavan sistema za backup. Sve ovo doprinosi povećanjem nivoa sigurnosti i kontinuiteta poslovanja osiguravanjem minimalnog ili nikakvog zastoja u slučaju ispada hardverskih komponenti ili prirodnih katastrofa.

Virtuelni razvoj

Model virtuelnog razvojnog okruženja pogodan je za sve organizacije koje samostalno razvijaju softverska rješenja. Moguće je takođe dizajnirati i okruženja u kojima se pomoću virtuelizacije razdvajaju testni i produkcioni serveri i na taj način obezbjeđuje sigurniji i stabilniji rad sistema.

Virtuelni desktop

Osim scenarija koji virtueliziraju servere i serverske aplikacije, moguće je primjeniti koncept virtuelizacije i na virtuelizaciju klijentskih mašina. U ovom slučaju korisničke mašine rade na serveru sa velikim brojem virtuelnih PC mašina na jednom serveru ( od 40 – 80 ). Korisnici se spajaju na svoju virtuelnu mašinu korištenjem standardnog PC računara ili putem ‘tankog klijenta’. Osnovne prednosti ovakvog okruženja su :

  • - Unificiranje klijent platforme
  • - Korisnici mogu pristupiti svom virtuelnom desktopu sa bilo koje lokacije
  • - Sistem obezbjeđuje visoku sigurnost i dostupnost
  • - Osjetljivi podaci se čuvaju u serverskoj sobi organizacije

Svi navedeni scenariji u praksi se najčešće kombinuju i koriste prema potrebama organizacije.

 

 

 
INFONET d.o.o., Mehmedalije Maka Dizdara 26, 75000 Tuzla, BA
tel.: + 387 35 306 550_, fax.: + 387 35 306 551